Akcje Encyklopedia Zarządzania

Mowa o prawach takich jak współwłasność, dywidenda czy też prawo do uczestnictwa w walnych zgromadzeniach. Ograniczenie rozporządzania akcjami nie może być ustanowione na okres dłuższy niż lat pięć od dnia …