Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων| Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Επιχειρήσεις. Ορισμοί και ταξινομήσεις. Η θεωρία της επιχείρησης: νεοκλασική θεωρία, η θεωρία της συμπεριφοράς της επιχείρησης, η θεωρία της μεσολάβησης, η θεωρία του κόστους των συναλλαγών. Στοιχεία λογιστικής. Απόσβεση. Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων. Ειδικά θέματα (ανάλυση νεκρού σημείου, λειτουργική μόχλευση, η καμπύλη της εμπειρίας, χρηματοδοτική μίσθωση). Πανόραμα του μάνατζμεντ. Οργάνωση (βασικές έννοιες, προσδιοριστικοί παράγοντες της οργανωτικής δομής, οργανωτικές δομές). Διεύθυνση (υποκίνηση, εξουσία, ηγεσία). Το μάνατζμεντ της τεχνολογίας. Μοντελοποίηση αποφάσεων με λογιστικά φύλλα. Πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης έργων. Διαχείριση έργων με υπολογιστή. Microsoft Project.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης