Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Ψηφιακά Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα| Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Κωδικοποίηση παλμών (line coding, Manchester, Miller, ΑΜΙ, HDB3, κλπ). Διαγράμματα αστερισμού. Ψηφιακές Διαμορφώσεις BPSK, DPSK, DEPSK, FSK, QPSK, 8PSK, 16QAM. Ανάκτηση χρονισμού (ωρολογίου). Φασματική απόδοση. Θεωρήματα Nyquist (απαιτούμενου εύρους ζώνης συχνοτήτων). Φίλτρα Raised Cosine. Διάγραμμα οφθαλμού. Διαφορική διαμόρφωση 16QAM – -πρότυπο V.29. Διαμόρφωση MSK, GMSK, π/4DQPSK. Διπλοδιαδική κωδικοποίηση, Διαμόρφωση PRS. Φίλτρα cosine. PLL. Συγχρονισμός, Bit synchronizer. Σύνθεση συχνότητας με PLL, DDS και συνδυασμός αυτών. Γεννήτριες ψευδοτυχαίων αριθμών – Scrambling.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στa Ψηφιακά Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης