Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Φαινόμενα Μεταφοράς| Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

 Εισαγωγικό μάθημα – Βασικές έννοιες. Μηχανισμοί μεταφοράς θερμότητας. Δίκτυα θερμικών αντιστάσεων Ι (Επίπεδη γεωμετρία). Δίκτυα θερμικών αντιστάσεων ΙΙ (Κυλινδρική και σφαιρική γεωμετρία). Μεταφορά θερμότητας από επιφάνειες πτερυγίων. Βασικές αρχές της συναγωγής θερμότητας. Ανάλυση Εναλλακτών Θερμότητας – Μέθοδος Μέσης Λογαριθμικής Διαφοράς. Ανάλυση Εναλλακτών Θερμότητας – Μέθοδος Αποτελεσματικότητας. Ειδικές εφαρμογές εναλλακτών θερμότητας. Μεταφορά θερμότητας με ακτινοβολία. Μηχανισμοί μεταφοράς μάζας. Ειδικές εφαρμογές μεταφοράς μάζας με διάχυση. Ειδικές εφαρμογές μεταφοράς μάζας με συναγωγή


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στα Φαινόμενα Μεταφοράς του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης