Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Μηχανική Στερού Σώματος και Αντοχής Υλικών| Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Βασικές γνώσεις – Προαπαιτούμενα: Διανύσματα (Δύναμης & Ροπής), Συνισταμένη & Συνιστώσες, Ζεύγη Δυνάμεων (Δράση-Αντίδραση), Είδη Στήριξης, Κατηγορίες Δοκών, Κέντρο Βάρους, Ροπή Αδρανείας, Ροπή Αντιστάσεως, Πολική Ροπή Αδράνειας και Αντιστάσεως. Διαγράμματα N,Q,M.  Ιδιότητες των Υλικών: Νόμος του Hooke, Πείραμα και Διαγράμματα εφελκυσμού (όλκιμα και ψαθυρά Υλικά),  Πείραμα της κάμψης, Γωνιακή Παραμόρφωση, Πείραμα Στρέψης, Πείραμα Λυγισμού, Συντελεστής ασφαλείας, Επίδραση της θερμότητας. Εφελκυσμός & Θλίψη: Εφελκυσμός – Θλίψη, σαν καταπονήσεις, Οι εσωτερικές δυνάμεις και οι τάσεις, Παραμορφώσεις, Έλεγχος αντοχής, Οι τάσεις σε πλάγιες τομές, Κύκλος Mohr σε μοναξονική εντατική κατάσταση, Κυλινδρικά δοχεία με λεπτά τοιχώματα. Μετασχηματισμός Αυτών, Κύριες Τάσεις, Κύκλος Mohr). Διάτμηση: Οι εσωτερικές δυνάμεις και οι τάσεις, Σύνθλιψη άντυγας οπών, Έλεγχος αντοχής, Προβλήματα διάτμησης. Στρέψη: Οι εσωτερικές δυνάμεις και οι τάσεις γενικά, Τάσεις – παραμορφώσεις σε κυλινδρικούς φορείς, Προσδιορισμός της διατμητικής τάσης τ, Προσδιορισμός της γωνίας στροφής φ, Έλεγχος αντοχής, Στρέψη σε περιστρεφόμενους άξονες (ατράκτους), Το πείραμα της στρέψης. Κάμψη: Η δοκός σαν φορέας, Οι στηρίξεις, Εξωτερικά φορτία και αντιδράσεις, Τα φορτία διατομής, Σήμανση και υπολογισμός των Ν, Q, Μ, Κατασκευή των διαγραμμάτων Q και Μ, Δυσμενείς φορτίσεις, Η κάμψη και οι εσωτερικές δυνάμεις (ορθές και διατμητικές), Έλεγχος αντοχής (σε κάμψη, διάτμηση). Λυγισμός -Ευστάθεια: Η έννοια του λυγισμού στα υποστυλώματα, Η θεωρία και ο τύπος του Euler, ο τύπος του Tetmayer, η μέθοδος ω. Παρουσιάσεις Ασκήσεων.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Μηχανική Στερού Σώματος και Αντοχής Υλικών του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης