Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Τεχνικό Σχέδιο – CAD| Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Τεχνικό Σχέδιο: Απεικόνιση τρισδιάστατων σχημάτων σε δύο διαστάσεις – Χρήση οργάνων σχεδίασης – Βασικές αρχές σχεδιασμού. Χρήση τριγώνου για σχεδιασμό – Σχεδιασμός γεωμετρικών σχημάτων. Χρήση διαβήτη – Σχεδιασμός γεωμετρικών σχημάτων. Περιγραφή κάτοψης – Σχεδιασμός κάτοψης (μολύβι). Σχεδιασμός υπό κλίμακα – Σχεδιασμός κάτοψης σε 1/50 (μολύβι). Σχεδιασμός κάτοψης υπό κλίμακα 1/100 (μελάνι). Σχεδιασμό κάτοψης υπό κλίμακα  (μελάνι). Περιγραφή τομής – Σχεδιασμός τομής. Σχεδιασμός κάτοψης – τομής 1:100 (μολύβι). Σχεδιασμό κάτοψης – τομής υπό κλίμακα (μολύβι). Σχεδιασμός κάτοψης – τομής υπό κλίμακα (μελάνι). Σχεδιασμός κάτοψης – τομής υπό κλίμακα (μελάνι). Σχεδιασμός λεπτομέρειας. CAD: Χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. Εμβάθυνση στο σχεδιαστικό πρόγραμμα CAD. Βασικές αρχές σχεδίασης σε CAD (σχετικές και απόλυτες συντεταγμένες, δεκαδικά, διαγραφή, zoom, save, print). Εντολές σχεδίασης σε CAD (line, rectangular, circle, object snap, move, copy, offset, hatch, trim, explode, divide, join, text, dimlinear, ddim)


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στο Τεχνικό Σχέδιο – CAD του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης