Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Μηχανολογικός Σχεδιασμός Ι| Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Εισαγωγή στις αρχές του μηχανολογικού σχεδίου, τους κανονισμούς, τις μεθόδους και τα υλικά σχεδίασης


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στον Μηχανολογικό Σχεδιασμό Ι του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης