Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Φαινόμενα Μεταφοράς ΙΙ – Μεταφορά Θερμότητας και Μάζας | Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Μεταφορά θερμότητας. Αγωγή μονοδιάστατη με σύγχρονη παραγωγή, δι- και τριδιάστατη, μη μόνιμη κατάσταση. Συναγωγή: αρχές ομοιότητας, αναλυτικές λύσεις, εξωτερική ροή, ροή σε αγωγούς, φυσική κυκλοφορία, συμπύκνωση και εξάτμιση. Μεταφορά μάζας. Μοριακή διάχυση (σε στερεό, σε διμερές μίγμα ρευστών, διάχυση με ομοιογενή και ετερογενή αντίδραση, μη μόνιμη κατάσταση). Συναγωγή (αναλογίες στη μεταφορά ορμής – θερμότητας – μάζας, μεταφορά μεταξύ φάσεων). Προβλήματα εφαρμογής.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στα Φαινόμενα Μεταφοράς ΙΙ – Μεταφορά Θερμότητας και Μάζας της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.