Στον Άβακα θα βρεις εκφωνήσεις διαγωνισμάτων στα Μαθηματικά ΙΙ της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ

Μαθηματικά ΙΙ | Διαγώνισμα 06-2018


Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Μαθηματικά ΙΙ (Γραμμική Άλγεβρα)| Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Άλγεβρα διανυσμάτων, Ευθεία στο χώρο και επίπεδο. Επιφάνειες και καμπύλες του χώρου. Βασικές επιφάνειες 2ου βαθμού. Πίνακες, Ορίζουσες, Γραμμικά συστήματα, Χαρακτηριστικά μεγέθη πινάκων, Διαγωνοποίηση πίνακα, Θεώρημα Cayley-Hamilton. Διανυσματικοί χώροι, υπόχωροι, βάση και διάσταση διανυσματικών χώρων. Γραμμικές απεικονίσεις. Διανυσματικοί χώροι με εσωτερικό γινόμενο. Ορθοκανονικές βάσεις. Ορθογώνιο συμπλήρωμα. Αυτοσυζυγείς και ισομετρικοί γραμμικοί μετασχηματισμοί και οι αντίστοιχοι πίνακες.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στα Μαθηματικά ΙΙ (Γραμμική Άλγεβρα) της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.