Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Προγραμματισμός & Χρήση Η/Υ – Βασικά Εργαλεία Λογισμικού | Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Σκοπός του μαθήματος είναι να φέρει τους πρωτοετείς φοιτητές σε επαφή με τους σύγχρονους Η/Υ, με ορισμένα βασικά εργαλεία λογισμικού και, κυρίως, με τις βασικές αρχές του προγραμματισμού, όπως αυτές υλοποιούνται στο περιβάλλον της MATLAB και στη FORTRAN 90/95.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στον Προγραμματισμό & Χρήση Η/Υ – Βασικά Εργαλεία Λογισμικού της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.