Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Τεχνικό Σχέδιο | Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Ανάγκη για Τεχνικό Σχέδιο. Κατηγορίες Τεχνικού Σχεδίου. Αρχές Σχεδίασης: Χαρτί Σχεδίασης, Κλίμακες, Γραμμές, Γράμματα, Αριθμοί. Ορθές Προβολές (Όψεις). Αναπαράσταση Όψεων. Ονοματολογία και Σχετική θέση Όψεων. Επιλογή Όψεων. Όψεις σε Τομή: Πλήρης Τομή, Ημιτομή. Διαστασιολόγηση. Σπειρώματα: Μορφές, Κανονισμοί Σπειρωμάτων, Αριστερόστροφα, Δεξιόστροφα Σπειρώματα. Αναπαράσταση Επιφανειών και Μηχανικές Κατεργασίες: Τραχύτητα, Σύμβολα Μηχανικής Κατεργασίας. Εισαγωγή στη Σχεδίαση με Υπολογιστή (Computer Aided Drawing (CAD)) και πρακτική άσκηση στο Εργαστήριο Υπολογιστών.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στο Τεχνικό Σχέδιο της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.