Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Μητρωική Στατική – Πεπερασμένα Στοιχεία Για Ραβδωτούς Φορείς (Στατική ΙΙΙ) | Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Η μέθοδος στιβαρότητας και η εφαρμογή της στη ανάλυση ραβδωτών φορέων. Διανύσματα ακραίων δράσεων και ακραίων μετατοπίσεων. Μητρώα μετασχηματισμού. Μητρώο στιβαρότητας στοιχείου δικτυώματος (σε δύο και τρείς διαστάσεις), στοιχείου πλαισίου (σε δύο και τρείς διαστάσεις) και στοιχείου εσχάρας σε τοπικό και καθολικό σύστημα αξόνων. Ισοδύναμες επικόμβιες δράσεις. Μόρφωση των μητρώων επικόμβιων φορτίων, επικόμβιων μετατοπίσεων και ολικού μητρώου στιβαρότητας του φορέα. Στήριξη του φορέα. Κεκλιμένες στηρίξεις. Εσωτερικές ελευθερώσεις. Υπολογισμός επικόμβιων μετατoπίσεων του φορέα και ακραίων δράσεων των στοιχείων. Στοιχεία με μεταβλητή διατομή. Προσομοίωση πεπερασμένων στερεών κόμβων. Στατική συμπύκνωση. Μέθοδος υποφορέων. Προγραμματισμός της μεθόδου στιβαρότητας σε Η/Υ.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στη Μητρωική Στατική – Πεπερασμένα Στοιχεία Για Ραβδωτούς Φορείς (Στατική ΙΙΙ) της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.