Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Μηχανική των Ρευστών | Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Θεμελιώδεις νόμοι ρευστομηχανικής και επίλυση προβλημάτων υγρών σε ηρεμία και κίνηση. Υπολογισμός υδροστατικών πιέσεων και δυνάμεων σε επίπεδες και καμπύλες βυθισμένες επιφάνειες σε ρευστά. Υπολογισμός μεγεθών του πεδίου ροής πραγματικών και ιδεατών ρευστών. Υπολογισμός ροής με τη μέθοδο του όγκου ελέγχου (ολοκληρωματική ανάλυση). Υπολογισμός στρωτής ροής, εισαγωγή στην τυρβώδη ροή και τη θεωρία του οριακού στρώματος. Κατανομές ταχύτητας και συντελεστής τριβών.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στη Μηχανική των Ρευστών της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.