Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Ολοκληρωμένο Θέμα Δομοστατικού Σχεδιασμού | Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Ολοκληρωμένος σχεδιασμός ενός έργου, κατά προτίμηση υφιστάμενου, από μια ομάδα 5 φοιτητών. Το θέμα επιλέγεται ανάλογα με την κατεύθυνση των φοιτητών και επιβλέπεται από ένα μέλος ΔΕΠ, μέσω εβδομαδιαίων συναντήσεων οι οποίες αντικαθιστούν τη διδασκαλία. Στα πλαίσια του ολοκληρωμένου θέματος μορφώνεται το έργο, προσομοιώνεται σε κατάλληλο λογισμικό Η/Υ, διαστασιολογείται και παράγονται σχέδια, τεχνική έκθεση και τεύχη υπολογισμών.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στo Ολοκληρωμένο Θέμα Δομοστατικού Σχεδιασμού της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.