Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Ολοκληρωμένο Θέμα Υδραυλικού Σχεδιασμού | Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Ολοκληρωμένος σχεδιασμός ενός έργου, κατά προτίμηση υφιστάμενου, από ομάδες 5 φοιτητών/ομάδα. Το θέμα επιλέγεται ανάλογα με την κατεύθυνση των φοιτητών και επιβλέπεται από ένα μέλος ΔΕΠ, μέσω εβδομαδιαίων συναντήσεων οι οποίες αντικαθιστούν τη διδασκαλία. Στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου θέματος μορφώνεται το έργο, μοντελοποιείται σε κατάλληλο λογισμικό Η/Υ ή σε συμβατικό μοντέλο υπολογισμών, διαστασιολογείται και παράγονται σχέδια, τεχνική έκθεση και τεύχη υπολογισμών.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στο Ολοκληρωμένο Θέμα Υδραυλικού Σχεδιασμού της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.