Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Οπλισμένο Σκυρόδεμα ΙII| Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Στο μάθημα αναπτύσσεται η θεωρία του οπλισμένου σκυροδέματος υπό σεισμικές δράσεις (κατακόρυφα φορτία), καθώς και ειδικότερα θέματα Δομοστατικού Μηχανικού ώστε μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος ο σπουδαστής να είναι σε θέση να διαστασιολογήσει και να οπλίσει φορείς από οπλισμένο σκυρόδεμα υπό σεισμικές δράσεις. Η διδασκαλία περιλαμβάνει τόσο τα θέματα της συμπεριφοράς των αντίστοιχων στοιχείων, όσο και τις σχετικές κατασκευαστικές διατάξεις.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στο Οπλισμένο Σκυρόδεμα ΙII της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.