Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Ποσοτικές Μέθοδοι στις Μεταφορές | Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Στο μάθημα αναπτύσσονται προχωρημένες έννοιες ποσοτικών μεθόδων στην ανάλυση της λειτουργίας συστημάτων μεταφορών. Η διδασκαλία περιλαμβάνει θέματα όπως, ευφυή συστήματα μεταφορών. βελτιστοποιήσεις δικτύων. μέθοδοι βελτιστοποίησης. συστήματα διαχείρισης σε πραγματικό χρόνο και συστήματα τηλεματικής. κεντρικοί και κατανεμημένοι έλεγχοι και μέθοδοι λήψης αποφάσεων. εφαρμοσμένη στατιστική προτυποποίηση. παλινδρόμηση. έρευνες δεδηλωμένης και αποκαλυπτόμενης προτίμησης. ανάλυση χρονοσειρών. πρότυπα πρόβλεψης. μηχανική μάθηση. Το σύνολο των εφαρμογών του μαθήματος εκτελείται σε εφαρμογές αναπτύσσονται στο λογισμικό ανοιχτού κώδικα R. Το πρόγραμμα προβλέπει 4 εβδομαδιαίες ώρες θεωρίας και ασκήσεων. Στις ώρες των ασκήσεων αναπτύσσονται παραδείγματα εφαρμογών και γενικά υποστηρίζεται η κατανόηση του αντικειμένου του μαθήματος. Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει σαφής διάκριση Θεωρίας – Ασκήσεων αφού κατά τη θεωρία δίνονται παραδείγματα ασκήσεων και κατά τις ασκήσεις λύνονται απορίες σχετικά με τη θεωρία. Οι σπουδαστές αποτελούν ένα τμήμα. Το μάθημα περιλαμβάνει 4 υποχρεωτικές ασκήσεις και προφορική εξέταση.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στις Ποσοτικές Μέθοδοι στις Μεταφορές της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.