Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Προεντεταμένο Σκυρόδεμα| Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Στο μάθημα αναπτύσσονται η θεωρία και οι εφαρμογές του προεντεταμένου σκυροδέματος (ΠΣ). Η διδασκαλία περιλαμβάνει τα θέματα υλικών ΠΣ, τεχνολογίας, την συμπεριφορά των φορέων από ΠΔ, τον σχεδιασμό έναντι ΟΚΑ και ΟΚΛ, καθώς και στις σχετικές κανονιστικές και κατασκευαστικές διατάξεις.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στo Προεντεταμένο Σκυρόδεμα της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.