Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Πειραματική Εδαφομηχανική | Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Αντικείμενο του μαθήματος είναι ο εργαστηριακός προσδιορισμός των παραμέτρων που χαρακτηρίζουν την εδαφική συμπεριφορά. Οι σπουδαστές εκτελούν τις κυριότερες δοκιμές της εδαφομηχανικής στο εργαστήριο προπτυχιακών σπουδών που αποτελεί τμήμα του εργαστηρίου Εδαφομηχανικής.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Πειραματική Εδαφομηχανική της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.