Στον Άβακα θα βρεις εκφωνήσεις παλιών διαγωνισμάτων στη Στατική Ανάλυση Υπερστατικών Φορέων (Στατική ΙΙ) της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ

Στατική ΙΙ| Διαγώνισμα 08-02-2021


Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Στατική Ανάλυση Υπερστατικών Φορέων (Στατική ΙΙ)| Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Ανάλυση Υπερστατικών Φορέων με την Μέθοδο Δυνάμεων και τη Μέθοδο Επικόμβιων Μετακινήσεων. Ποιοτική χάραξη Γραμμών επιρροής υπερστατικών φορέων.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στη Στατική Ανάλυση Υπερστατικών Φορέων (Στατική ΙΙ) της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.