Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Στατική Ανάλυση Ισοστατικών Φορέων (Στατική Ι) | Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Η Στατική Ι αποτελεί το θεμέλιο της κατανόησης της Μηχανικής των Κατασκευών η οποία αποτελεί προϋπόθεση και απαραίτητο εφόδιο τόσο για την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών Πολιτικού Μηχανικού, όσο και για την μετέπειτα επαγγελματική σταδιοδρομία. Αφορά την συστηματική εξέταση της έντασης και παραμόρφωσης φορέων, η συμπεριφορά των οποίων διέπεται αποκλειστικά από την πλέον βασική αρχή της Μηχανικής που είναι η ισορροπία.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στη Στατική Ανάλυση Ισοστατικών Φορέων (Στατική Ι) της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.