Στον Άβακα θα βρεις εκφωνήσεις παλιών διαγωνισμάτων στη Λογική Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων της ΣΗΜΜΥ του ΕΜΠ

Λογική Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων | Διαγώνισμα 02-2021

Λογική Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων | Διαγώνισμα 09-2020

Λογική Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων | Διαγώνισμα 02-2020_B

Λογική Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων | Διαγώνισμα 02-2020

Λογική Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων | Διαγώνισμα 10-09-2019

Λογική Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων | Διαγώνισμα 10-09-2019_Β

Λογική Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων | Διαγώνισμα 02-2019

Λογική Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων | Διαγώνισμα 09-2018

Λογική Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων | Διαγώνισμα 09-2018_Β


Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Λογική Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων | ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ

Αριθμητικά συστήματα. Άλγεβρα Boole, λογικές πύλες. Απλοποίηση λογικών συναρτήσεων. Συνδυαστική λογική (σχεδιασμός, ανάλυση, αθροιστές, αφαιρέτες, μετατροπές κωδίκων, συγκριτές, αποκωδικοποιητές, πολυπλέκτες, ROM, PLAS κ.λπ.). Σύγχρονα ακολουθιακά κυκλώματα (flip-flops, ανάλυση ακολουθιακών κυκλωμάτων, σχεδιασμός ακολουθιακών κυκλωμάτων με ρολόι). Καταχωρητές, μετρητές και μονάδες μνήμης. Ασύγχρονα ακολουθιακά κυκλώματα.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στη Λογική Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων της ΣΗΜΜΥ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.