Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Αεροδυναμική | Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

Ροή γύρω από αεροτομές – ποιοτικά χαρακτηριστικά οριακού στρώματος (αποκόλληση της ροής) χαρακτηριστικά άνωσης αντίσταση αεροτομών. Μόνιμη και μη μόνιμη εξωτερική αεροδυναμική χαμηλών ταχυτήτων. Εξισώσεις και οριακές συνθήκες του προβλήματος της ασυμπίεστης μη συνεκτικής ροής. Η δημιουργία της άνωσης (θεώρημα Jougowski. Γραμμικής θεωρία λεπτών αεροτομών – ασυμπίεστη ροή. Μόνιμη ροή γύρω από αεροτομές. Μη μόνιμη ροή και ομόρρους (Theodorsen). Άκυκλη 3D ροή. Άκυκλη ροή γύρω από αξονοσυμμετρικά σώματα – γραμμική θεωρία άκυκλης ροής γύρω από 3D σώματα και εφαρμογές. Θεωρήματα στροβιλότητας. Γραμμική θεωρία πτέρυγας – Εξίσωση μονοπλάνου και εφαρμογές. Θεωρία γραμμής άνωσης (Prandtl). Θεωρία δίσκου ορμής/στοιχείων πτερύγωσης και γραμμής άνωσης για την επίλυση της ροής γύρω από έλικα. Συμπιεστή υποηχητική ροή γύρω από αεροτομές. Συμπιεστές ροές γύρω από αξονοσυμμετρικά σώματα.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Αεροδυναμική της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.