Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Φαινόμενα Μεταφοράς | Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

Εισαγωγή στα φαινόμενα μεταφοράς – ρυθμοί μεταφοράς. Εξισώσεις διατήρησης με έμφαση στην αδιαστατοποίηση εξισώσεων. Εξισώσεις οριακού στρώματος ταχυτήτων – θερμοκρασιών – συγκεντρώσεων – Ροή πάνω από οριζόντια επίπεδη πλάκα. Θεωρίες ομοιότητας τυρβώδους μεταφοράς – Αναλογία μεταφοράς θερμότητας – μάζας για ροή πάνω από επίπεδη οριζόντια πλάκα – μεικτό οριακό στρώμα. Εισαγωγή στη μεταφορά μάζας. Μεταφορά μάζας στη στρωτή και τυρβώδη ροή. Νόμος Fick- μόνιμη διάχυση μάζας. Διάχυση μάζας χωρίς ομογενείς χημικές αντιδράσεις/καταλυτικές αντιδράσεις. Διάχυση μάζας με ομογενείς χημικές αντιδράσεις. Ατμοποίηση υγρών σταγονιδίων. Εισαγωγή στην καύση – Διατήρηση μάζας σταγονιδίου – καύση σταγόνων


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στα Φαινόμενα Μεταφοράς της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.