Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Κατεργασίες Διαμόρφωσης με Πλαστική Παραμόρφωση | Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

Γενική επισκόπηση κατεργασιών. Βασικές έννοιες πλαστικότητας και εφαρμογές στις κατεργα-σίες. Μηχανική των κατεργασιών/Κατεργασιμότητα. Κατεργασίες διαμόρφωσης του συμπαγούς υλικού (έλαση, σφυρηλάτηση, διέλαση, συρματοποίηση, ελκυσμός ράβδου). Κατεργασίες διαμόρφωσης του επιπέδου ελάσματος (κάμψη, βαθεία κοίλανση, διαμόρφωση με έκταση, διαξονικός εφελκυσμός). Διαγράμματα Οριακής Διαμόρφωσης. Τριβή/Λίπανση. Παραμένουσες τάσεις. Ελαττώματα κατεργασίμων τεμαχίων. Πειραματικές Ασκήσεις Εργαστηρίου: 1. Έλαση μεταλλικών πλακών, 2. Σφυρηλάτηση κλειστής μήτρας, 3. Διέλαση μεταλλικών μπιγιετών, 4. Βαθεία κοίλανση επιπέδου ελάσματος,5. Διαξονικός εφελκυσμός επιπέδου ελάσματος.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στις Κατεργασίες Διαμόρφωσης με Πλαστική Παραμόρφωση της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.