Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Μηχανολογικό Σχέδιο ΙΙ και Εργαστήριο | Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

Κοχλίες και Κοχλιοσυνδέσεις. Σχεδίαση στοιχείων μηχανών (άξονες, έδρανα, οδοντωτοί τροχοί, μέσα λυόμενης σύνδεσης κ.ά.). Συναρμογές άξονα – τρίματος. Ανοχές μορφής και θέσης. Τραχύτητα επιφανείας. Σχεδίαση συναρμολογημένων μηχανολογικών συνόλων. Σχεδίαση συγκολλητών κατασκευών. Τρισδιάστατη CAD μοντελοποίηση συναρμολογημένων συνόλων & συγκολλητών κατασκευών. Εργαλειοθήκες. Εξαγωγή κατασκευαστικών σχεδίων με πίνακες υλικών. Προηγμένα εργαλεία σχεδίασης & ελέγχου. Εξάσκηση σε λογισμικό 3D-CAD. Το μάθημα υποστηρίζεται με υποχρεωτική εκπόνηση τριών σκαριφημάτων/σχεδίων τεμαχίων εκ του φυσικού, καθώς και εργαστηριακών ασκήσεων μηχανουργείου. Η τελική γραπτή εξέταση διεξάγεται σε δύο μέρη. Το πρώτο αφορά στην εκπόνηση σκαριφήματος και το δεύτερο στη σχεδίαση με τη χρήση σύγχρονου λογισμικού 3D-CAD. Προγραμματισμός εργαλειομηχανών CNC.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στο Μηχανολογικό Σχέδιο ΙΙ και Εργαστήριο της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.