Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Μηχανές Εσωτερικής Καύσης | Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

Γενικές αρχές λειτουργίας και σημερινή διαμόρφωση των κινητήρων Otto και Diesel. Δίχρονη και τετράχρονη λειτουργία. Μικτή καύση, κινητήρας Otto άμεσου ψεκασμού.Υποσυστήματα εμβολοφόρων ΜΕΚ (κίνηση βαλβίδων, ψύξη, λίπανση, εκκίνηση). Διατάξεις κυλίνδρων. Υπερπλήρωση ΜΕΚ. Περιστροφικός κινητήρας Wankel. Γενικές αρχές λειτουργίας και σημερινή διαμόρφωση βιομηχανικών αεριοστροβίλων. Στρόβιλος ισχύος, ανακομιστής θερμότητας, ενδιάμεση ψύξη, αναθέρμανση. Συνδυασμένοι κύκλοι και συνδυασμένες εγκαταστάσεις με αεριοστροβίλους. Εφαρμογές ΜΕΚ. Γενικές προκαταρκτικές γνώσεις από τη θερμοδυναμική. Καύση μειγμάτων τελείων αερίων με θερμοχωρητικότητες μεταβλητές με τη θερμοκρασία. Θεωρητικοί κύκλοι εμβολοφόρων κινητήρων και βιομηχανικών αεριοστροβίλων. Πραγματικός κύκλος λειτουργίας εμβολοφόρων κινητήρων. Καταγραφή δυναμοδεικτικού διαγράμματος πίεσης, συμβατικές και σύγχρονες τεχνικές. Έργο, μέση πραγματική πίεση, ροπή, ισχύς, ειδική κατανάλωση καυσίμου, μηχανικός βαθμός απόδοσης και μηχανικές απώλειες εμβολοφόρων ΜΕΚ, ομοιότητα, χωρικά μεγέθη. Πραγματικός κύκλος λειτουργίας βιομηχανικών αεριοστροβίλων. Ενεργειακός ισολογισμός. Ειδικές συνθήκες καύσης στους κινητήρες Otto, Diesel και στις εγκαταστάσεις αεριοστροβίλων. Προβλήματα της καύσης των διαφόρων καυσίμων. Σχηματισμός του μείγματος. Διαμόρφωση των σχετικών θαλάμων καύσης. Ρύθμιση φορτίου. Εκπομπή ρύπων. Η διδασκαλία του μαθήματος περιλαμβάνει και εργαστηριακή άσκηση.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στις Μηχανές Εσωτερικής Καύσης της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.