Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ| Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

Κινηματικός μηχανισμός παλινδρομικού εμβολοφόρου κινητήρα. Φύση και προέλευση των δυνάμεων (εξ αερίων, αδρανειακές, βαρυτικές), και διαβίβαση αυτών μέσω των διαφόρων τμημάτων του κινηματικού μηχανισμού. Καταπόνηση εδράνων – πολικά διαγράμματα. Στρεπτική ροπή στις ενδιάμεσες θέσεις της στροφαλοφόρου ατράκτου και συνολικά. Ανομοιομορφία περιστροφής στροφαλοφόρου ατράκτου. Ζυγοστάθμιση μαζικών δυνάμεων και ροπών – παραδείγματα, συστήματα αντιστάθμισης, μερική ζυγοστάθμιση, συμμετρική/αντισυμμετρική στροφαλοφόρος, πρακτικές εφαρμογές. Κινητήρες V και αστεροειδείς. Ιδιαίτερα θέματα εμβολοφόρων κινητήρων (επιλογή διάταξης κυλίνδρων, σειράς ανάφλεξης, αριθμού κυλίνδρων, και ενδιάμεσης γωνίας V). Στρεπτικές ταλαντώσεις στροφαλοφόρου ατράκτου – υπολογισμός, τρόποι αντιμετώπισης. Συσχέτιση θερμοδυναμικών μεγεθών με τα αντίστοιχα δυναμικά. Εμβάθυνση στη μελέτη του πραγματικού κύκλου λειτουργίας εμβολοφόρων κινητήρων. Το μάθημα περιλαμβάνει υπολογιστικό θέμα.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στις Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.