Στον Άβακα θα βρεις εκφωνήσεις διαγωνισμάτων στη Μηχανική Α της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ

Μηχανική Α | Διαγώνισμα 30-08-2021

Μηχανική Α | Διαγώνισμα 20-07-2021

Μηχανική Α | Διαγώνισμα 08-02-2021

Μηχανική Α | Διαγώνισμα 04-09-2020

Μηχανική Α | Διαγώνισμα 29-01-2020

Μηχανική Α | Διαγώνισμα 25-01-2019

Μηχανική Α | Διαγώνισμα 31-08-2018

Μηχανική Α | Διαγώνισμα 26-01-2018

Μηχανική Α | Διαγώνισμα 13-07-2018

Μηχανική Α | Διαγώνισμα 01-09-2017

Μηχανική Α | Διαγώνισμα 27-01-2017

Μηχανική Α | Διαγώνισμα 02-09-2016

Μηχανική Α | Διαγώνισμα 22-01-2016

Μηχανική Α | Διαγώνισμα 23-09-2015


Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Μηχανική Α| Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

Στοιχεία διανυσματικού λογισμού, δυνάμεις, ροπές, κατανεμημένα φορτία, κέντρα βάρους. Η έννοια του φορέα και η στήριξή του, βαθμοί ελευθερίας. Εξισώσεις ισορροπίας, εσωτερικές δυνάμεις, διάγραμμα ελευθέρου σώματος, ισοστατικότητα. Δικτυωτοί φορείς, χωροδικτυώματα. Τριβή, νόμοι, συνθήκες ολίσθησης-ανατροπής, εφαρμογές. Ολόσωμοι φορείς, διαγράμματα N, Q, M. Γενικευμένες συναρτήσεις. Εύκαμπτοι φορείς Αρχή δυνατών έργων. Η έννοια της τάσης, ορθής και διατμητικής. Επιτρεπόμενες τάσεις, συντελεστής ασφάλειας. Η έννοια του τανυστή των τάσεων, εξισώσεις ισορροπίας, μετασχηματισμοί τάσεων. Αναλλοίωτα μεγέθη του τανυστή τάσεων, διαγωνοποίηση, κύριο σύστημα τάσεων. Υδροστατικός και αποκλίνων τανυστής των τάσεων. Επίπεδη εντατική κατάσταση, κύκλος Mohr. Η έννοια της παραμόρφωσης, ορθής και διατμητικής. Ο τανυστικός χαρακτήρας της παραμόρφωσης, εξισώσεις συμβιβαστού των τροπών. Επίπεδη παραμορφωσιακή κατάσταση, κύκλος Mohr. Καταστατικές εξισώσεις, γενικευμένος νόμος του Hooke. Εφαρμογές: αξονικές φορτίσεις, υπερστατικά προβλήματα, θερμοκρασιακές φορτίσεις. Διαρμονικές συναρτήσεις Airy. Ροπές αδρανείας. Απλή θεωρία στρέψης, στρέψη κυλινδρικής ατράκτου (ισοστατικά και υπερστατικά προβλήματα). Ελαστοπλαστική στρέψη. Θεωρία κάμψης, καθαρή κάμψη δοκού με έναν άξονα συμμετρίας. Ελαστοπλαστική κάμψη.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στη Μηχανική Α της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.