Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Μηχανική Ρευστών ΙΙ | Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

Στρωτά και τυρβώδη οριακά στρώματα. Ευστάθεια και μετάβαση σε τύρβη. Εφαρμογές ροών σε ελεύθερες δέσμες και στον ομόρρου σωμάτων. Έλεγχος οριακού στρώματος – Φαινόμενο αποκόλλησης της ροής. Ροές μικρών αριθμών Reynolds με εφαρμογή στην υδροδυναμική λίπανση. Ανωστικές ροές. Ροές με φυσική κυκλοφορία. Μη μόνιμα οριακά στρώματα.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στη Μηχανική Ρευστών ΙΙ της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.