Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Μηχανική Β | Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

Λοξή κάμψη και έκκεντρη φόρτιση, κάμψη με διάτμηση, κάμψη συνθέτων διατομών, λεπτότοιχες διατομές, κέντρο διάτμησης, στρέψη λεπτότοιχων διατομών. Λεπτότοιχα δοχεία πίεσης. Κριτήρια διαρροής (Tresca, Von Mises), συνδυασμένη καταπόνηση, ελαστική γραμμή, υπερστατικά προβλήματα, ενεργειακές μέθοδοι επίλυσης υπερστατικών φορέων, θεώρημα Castigliano, Λυγισμός. Εργαστηριακές ασκήσεις: Στρέψη, Κρούση, Τριαξονική καταπόνηση, Ερπυσμός-Χαλάρωση.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στη Μηχανική Β της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.