Στον Άβακα θα βρεις εκφωνήσεις διαγωνισμάτων στη Φυσική της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ

Φυσική | Διαγώνισμα 02-2021

Φυσική | Διαγώνισμα 10-02-2020


Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Φυσική | Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

Ηλεκτρικό φορτίο & ιδιότητές του. Νόμος Coulomb. Ηλεκτρικό πεδίο. Νόμος Gauss. Ηλεκτρική δυναμική ενέργεια και δυναμικό. Πυκνωτές. Φορτία σε αγωγούς. Διηλεκτρικά υλικά. Ηλεκτρικό ρεύμα. Αγωγιμότητα μετάλλων. Μαγνητισμός. Μαγνητικό πεδίο. Μαγνητική δύναμη. Νόμος Ampėre. Νόμος Faraday. Μαγνητικά υλικά. Εξισώσεις Maxwell. Ηλεκτρομαγνητικό κύμα. Φύση και διάδοση του φωτός.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στη Φυσική της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.