Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Στοιχεία Μηχανών ΙΙ | Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

Εισαγωγή στη μετάδοση κίνησης και μεταφορά ισχύος. Ροή ισχύος σε μηχανικά συστήματα μετάδοσης κίνησης και βαθμός απόδοσης. Ιμαντοκινήσεις και μεταδόσεις κίνησης μέσω τριβής. Βασικός νόμος οδοντώσεων και μητρωικές εξισώσεις υπολογισμού συνεργαζόμενων κατατομών. Επιφάνειες επαφών, καμπύλες κυλίσεως, συνεργαζόμενες κατατομές οδοντώσεων. Βαθμός επικαλύψεως και στάδια επαφής οδόντων. Κινηματική ανάλυση και υπολογισμός ταχύτητας ολίσθησης και βαθμού απόδοσης. Είδη οδοντωτών τροχών (μετωπικοί ευθύγραμμοι – ελικοειδείς, κωνικοί, οξωτοί, ατέρμων – κορώνα, υποειδείς, σπειροειδείς κ.λπ.) και υπολογισμός τους σε συνήθεις καταπονήσεις (αντοχή σε κάμψη, πίεση επιφανείας, φθορά επικόλλησης κ.λπ.) Ενδοτικότητα, μετατροπές κατατομών και κατανομή φορτίου. Σφάλματα και ανοχές οδοντώσεων. Κατασκευή οδοντώσεων. Αστοχίες οδοντώσεων και έλεγχός τους. Αλυσσοκινήσεις. Μειωτήρες και κιβώτια αχυτήτων. Επικυκλικοί μηχανισμοί και διαφορικά. Ειδικά είδη μεταδόσεων κίνησης (harmonic drive, cyclo-drive κ.λπ.) Λίπανση και εισαγωγή στην τριβολογία. Έδρανα ολίσθησης (journal bearings) και αεροέδρανα.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στα Στοιχεία Μηχανών ΙΙ της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.