Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Φαινόμενα Μεταφοράς Ι | Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΕΜΠ

Το μάθημα «Φαινόμενα Μεταφοράς Ι» εξετάζει τις ιδιότητες των ρευστών σωμάτων και την συμπεριφορά αυτών υπό την επίδραση εξωτερικών τάσεων, δηλαδή τη ροής τους. Το πρόβλημα της ροής των ρευστών είναι ένα γενικό πρόβλημα που απαντάται τόσο σε φυσικά συστήματα (π.χ. ωκεανογραφία, μετεωρολογία, υδρολογία κ.λ.π.) όσο και σε μηχανικά συστήματα που έχουν επινοηθεί από τον άνθρωπο για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες του (π.χ. μεταφορά ρευστών με δίκτυα σωληνώσεων, στροβιλομηχανές, πνευματική μεταφορά, χημικοί αντιδραστήρες, μηχανική ανάμειξη και ανάδευση, κ.λ.π.). Στο συγκεκριμένο μάθημα θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση σε εκείνες τις φυσικές ιδιότητες που χαρακτηρίζουν τα ρευστά (όπως το ιξώδες), στο τρόπο απεικόνισης της κίνησης των ρευστών (πεδία ροής) και στα χαρακτηριστικά είδη κίνησης των ρευστών (είδη ροής). Εν συνεχεία θα αναλυθεί μαθηματικά το γενικό πρόβλημα της ροής των ρευστών εφαρμόζοντας τους βασικούς νόμους της μηχανικής και της θερμοδυναμικής σε μικροσκοπικούς και μακροσκοπικούς όγκους ελέγχου. Η επίλυση των μαθηματικών προτύπων που περιγράφουν την ροή των ρευστών σε διάφορες περιπτώσεις είναι συχνά ιδιαίτερα δύσκολη και αποτελεί ένα σημαντικό κεφάλαιο της υπολογιστικής ρευστομηχανικής ( Computational Fluid Dynamics ( CFD ) ). Μέσα στα πλαίσια του μαθήματος εντάσσεται και μια εισαγωγή των σπουδαστών στην χρήση λογισμικών πακέτων που επιλύουν τέτοια συστήματα. Τέλος θα αναπτυχθούν ως εφαρμογές των φαινομένων μεταφοράς, τα μηχανικά συστήματα μεταφοράς ρευστών σε σωληνώσεις, παρουσία και απουσία αντλιών σε αυτά.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στα Φαινόμενα Μεταφοράς Ι της Σχολής Μεταλλειολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.