Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Ορυκτολογία – Πετρολογία| Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΕΜΠ

Μορφολογία των κρυστάλλων, κρυσταλλική συμμετρία, κρυσταλλογραφικοί άξονες, νόμος της σταθερότητας των γωνιών, νόμος των παραμέτρων, ζωνών (δείκτες Weiss-Miller). Στερεογραφική προβολή, νόμος της συμμετρίας και περιγραφή των 32 κρυσταλλικών τάξεων: διδυμίες των κρυστάλλων, πλέγματα Bravais, κρυσταλλική δομή και ομάδες συμμετρίας χώρου. Οπτική ορυκτολογία (ιδιότητες των ορυκτών με χρήση πολωτικού μικροσκοπίου διερχομένου φωτός). Μέθοδοι ορυκτολογικής ανάλυσης, κρυσταλλοχημεία. Συνθετική περιγραφή των ορυκτών, φυσικές ιδιότητες των ορυκτών. Συστηματική ταξινόμηση και περιγραφή των ορυκτών, χρήσεις των ορυκτών.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Ορυκτολογία – Πετρολογία της Σχολής Μεταλλειολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.