Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Περιβάλλον Ι (Εισαγωγή στην Επιστήμη και Τεχνολογία Περιβάλλοντος) | Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΕΜΠ

Οικοσυστήματα. Η φύση των περιβαλλοντικών προβλημάτων. Μαθηματικές σχέσεις εξέλιξης πληθυσμών. Τα κυριότερα οικοσυστήματα του πλανήτη. Οι κυριότεροι φυσικοί κύκλοι. Ο ρόλος των μικροοργανισμών. Σύσταση και δομή της ατμόσφαιρας. Οι κυριότεροι ατμοσφαιρικοί ρύποι. Διασπορά ατμοσφαιρικών ρύπων από σημειακές πηγές. Το μάθημα περιλαμβάνει και 5 εργαστηριακές ασκήσεις.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στo Περιβάλλον Ι (Εισαγωγή στην Επιστήμη και Τεχνολογία Περιβάλλοντος) της Σχολής Μεταλλειολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.