Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Πετρολογία | Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΕΜΠ

Πετρολογία είναι η επιστήμη που μελετά τα πετρώματα. Τα πετρώματα αποτελούν το κύριο στερεό υλικό από το οποίο δομούνται η γη και οι άλλοι πλανήτες. Η μελέτη των πετρωμάτων παρέχει ουσιώδεις πληροφορίες για τη γένεση και περαιτέρω εξέλιξη της γης και των πλανητών. Τα πετρώματα αποτελούν επίσης βασικές πρώτες ύλες με μεγάλη ποικιλία εφαρμογών, όπως π.χ. ως δομικά υλικά, ως διακοσμητικά πετρώματα κ.α. Διακρίνονται, σύμφωνα με τον τρόπο που σχηματίζονται σε τρεις κατηγορίες: μαγματικάιζηματογενή και μεταμορφωμένα. Τα μαγματικά σχηματίζονται με τη στερεοποίηση τηγμένου υλικού το οποίο ονομάζεται μάγμα. Τα ιζηματογενή πετρώματα σχηματίζονται στην επιφάνεια της γης από υλικά που προκύπτουν από την καταστροφή άλλων πετρωμάτων. Τα υλικά αυτά αποτίθενται ως ίζημα και, στη συνέχεια, λιθοποιούνται μέσω μιας διεργασίας που ονομάζεται διαγένεση. Τα μεταμορφωμένα πετρώματα σχηματίζονται στο εσωτερικό της γης από προϋπάρχοντα μαγματικά, ιζηματογενή ή μεταμορφωμένα, όταν υποστούν  την επίδραση παρατεταμένης θέρμανσης, πίεσης και έντονα αντιδρώντων ρευστών. Γενικά, θεωρείται ότι οι μεταμορφικές αντιδράσεις λαμβάνουν χώρα μεταξύ των ορυκτών ενός πετρώματος σε στερεά κατάσταση. Τα ρευστά των πόρων επιταχύνουν το σχηματισμό νέων μεταμορφικών ορυκτών με την καταστροφή προγενέστερων. Πολλές από τις πετρογενετικές διεργασίες συνοδεύονται με αυξημένες συγκεντρώσεις μετάλλων. Τα πετρώματα στα οποία οι συγκεντρώσεις των μετάλλων είναι οικονομικά αξιοποιήσιμες αποτελούν αντικείμενο της κοιτασματολογίας μεταλλευμάτων. Το αντικείμενο της πετρολογίας περιλαμβάνει δύο σκέλη: την Πετρογραφία, που ασχολείται με το περιγραφικό κυρίως μέρος, στο οποίο περιλαμβάνονται τα μακροσκοπικά και μικροσκοπικά χαρακτηριστικά του πετρώματος, η ορυκτολογική και χημική του σύσταση και την Πετρογένεση που ασχολείται με τη μελέτη των διεργασιών γένεσης και της περαιτέρω εξέλιξης των πετρωμάτων.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στη Πετρολογία της Σχολής Μεταλλειολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.