Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Τεχνικές Σχεδίασης – Μηχανολογικό Σχέδιο – CAD | Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΕΜΠ

Βασικές αρχές μηχανολογικού σχεδίου. Γενικά στοιχεία για το CAD. Χρήση AutoCAD στη διδιάστατη σχεδίαση. Χρήση AutoCAD στην τριδιάστατη σχεδίαση


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στις Τεχνικές Σχεδίασης – Μηχανολογικό Σχέδιο – CAD της Σχολής Μεταλλειολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.