Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Τεχνολογία Γεωτρήσεων | Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΕΜΠ

Περιστροφική διάτρηση – Μηχανολογικός εξοπλισμός – Εισαγωγή στον σχεδιασμό των γεωτρήσεων – Εκτίμηση γεωμηχανικών παραμέτρων – Ρευστά διάτρησης – Κοπτικά άκρα – Σχεδιασμός διατρητικής στήλης – Σχεδιασμός σωλήνωσης – Τσιμέντωση γεωτρήσεων – Κεκλιμένες & οριζόντιες γεωτρήσεις – Ολοκλήρωση γεωτρήσεων – Ανάλυση & εκτίμηση κόστους διάτρησης – Νέες τεχνολογίες στην όρυξη γεωτρήσεων.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Τεχνολογία Γεωτρήσεων της Σχολής Μεταλλειολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.