Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Μεταφορά Θερμότητας Ι (Γενικές Αρχές και Εφαρμογές) | Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

Εισαγωγή. Αγωγή (μόνιμη και χρονικά μεταβαλλόμενη). Συναγωγή. Ακτινοβολία. Διάχυση.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στη Μεταφορά Θερμότητας Ι (Γενικές Αρχές και Εφαρμογές) της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.