Στον Άβακα θα βρεις εκφωνήσεις παλιών διαγωνισμάτων στη Μαθηματική Ανάλυση I της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ

Μαθηματική Ανάλυση Ι | Διαγώνισμα 02-2021

Μαθηματική Ανάλυση Ι | Διαγώνισμα 09-2020

Μαθηματική Ανάλυση Ι | Διαγώνισμα 02-2020

Μαθηματική Ανάλυση Ι | Διαγώνισμα 09-2019

Μαθηματική Ανάλυση Ι | Διαγώνισμα 01-2019

Μαθηματική Ανάλυση Ι | Διαγώνισμα 09-2018


Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Μαθηματική Ανάλυση Ι (Συναρτήσεις μιας Μεταβλητής) | Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

Εισαγωγή στους πραγματικούς  αριθμούς., σύνολα, στοιχεία  Λογικής. Ακολουθίες πραγματικών αριθμών. Σειρές πραγματικών αριθμών. Όριο και συνέχεια πραγμ. συναρτήσεων μιας μεταβλητής. Αντίστροφες κυκλικές – υπερβολικές συναρτήσεις. Διαφορικός Λογισμός συναρτήσεων μιας μεταβλητής. (Θεώρημα Taylor). Δυναμοσειρές. Αόριστο και ορισμένο ολοκλήρωμα. Τεχνικές ολοκλήρωσης. Εφαρμογές ορισμένου ολοκληρώματος. Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις πρώτης τάξεως (γραφική λύση, χωριζομένων μεταβλητών, ομογενείς, γραμμικές, Bernoulli). Γραμμικές διαφορικές εξισώσεις 2ης τάξης με σταθερούς συντελεστές. Γενικευμένα ολοκληρώματα.  Κριτήρια σύγκλισης. Συναρτήσεις Γάμμα και Βήτα.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στη Μαθηματική Ανάλυση Ι (Συναρτήσεις μιας Μεταβλητής) της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.