Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Στατική Ναυπηγικών Κατασκευών | Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

Εισαγωγή στη μελέτη της μεταλλικής κατασκευής του πλοίου. Κάμψη και λυγισμός πρισματικών φορέων. Υστέρηση διάτμησης. Η έννοια του ισοδύναμου πλάτους ελάσματος σε κάμψη. Ορθογώνια ελάσματα υπό καμπτικές φορτίσεις. Λυγισμός ορθογώνιων ελασμάτων. Συμπεριφορά ενισχυμένων ελασμάτων υπό θλιπτικές φορτίσεις.  Η μεταλλική κατασκευή διαφόρων σύγχρονων τύπων εμπορικών πλοίων.  Οι περιοχές της μεταλλικής κατασκευής του σύγχρονου εμπορικού πλοίου.  Σχεδιασμός εγκάρσιων φρακτών.  Σχεδιασμός της μεταλλικής κατασκευής του πλοίου από βασικές αρχές της μηχανικής.  Στοιχεία θεωρίας κυλινδρικών κελυφών.  Εφαρμογή στο σχεδιασμό του υποβρυχίου.  Στοιχεία αξιοπιστίας ναυπηγικών κατασκευών.


Το κόστος των ιδιαίτερων μαθημάτων στο συγκεκριμένο μάθημα είναι ανά ώρα 25 ευρώ. Ομαδικό 2 ατόμων στα 20 ευρώ ανά ώρα το άτομο. Ομαδικό 3 ατόμων στα 15 ευρώ ανά ώρα το άτομο. Ομαδικό 4 ατόμων στα 12.5 ευρώ ανά ώρα το άτομο.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στη Στατική Ναυπηγικών Κατασκευών της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.