Στον Άβακα θα βρεις εκφωνήσεις παλιών διαγωνισμάτων στις Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις & Μιγαδικές Συναρτήσεις της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ

Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις & Μιγαδικές Συναρτήσεις | Διαγώνισμα 14-09-2021

Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις & Μιγαδικές Συναρτήσεις | Διαγώνισμα 19-02-2020

Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις & Μιγαδικές Συναρτήσεις | Διαγώνισμα 11-09-2019

Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις & Μιγαδικές Συναρτήσεις | Διαγώνισμα 07-02-2019


Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις & Μιγαδικές Συναρτήσεις | Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

Ακριβείς διαφορικές εξισώσεις (ολοκληρώνων παράγων). Διαφορικές εξισώσεις δευτέρας και ανωτέρας τάξεως. Ακολουθίες και σειρές συναρτήσεων. Επίλυση με σειρές. Εξίσωση Legendre. Εξίσωση Bessel. Συστήματα διαφορικών εξισώσεων. Γενική λύση συστήματος  με σταθερούς συντελεστές. Μετασχηματισμοί Laplace (Fourier). Θεωρήματα αντιστροφής. Εφαρμογές στη λύση διαφορικών εξισώσεων και συστημάτων  διαφορικών εξισώσεων. Ευστάθεια διαφορικών εξισώσεων. Εφαρμογές στη μελέτη φυσικών ή/και τεχνολογικών προβλημάτων. Εισαγωγή στις μιγαδικές συναρτήσεις. Παραγώγιση. Εξισώσεις Cauchy-Riemann, αρμονικές συναρτήσεις. Δυναμοσειρές και στοιχειώδεις συναρτήσεις. Ολοκλήρωση και ολοκληρωτικοί τύποι.  Αναπτύγματα κατά  Laurent.  Ιδιόμορφα σημεία. Χρήση υπολογιστικών προγραμμάτων.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στις Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις & Μιγαδικές Συναρτήσεις της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.