Στον Άβακα θα βρεις εκφωνήσεις παλιών διαγωνισμάτων στην Εφαρμοσμένη Στατιστική της ΣΕΜΦΕ του ΕΜΠ

Εφαρμοσμένη Στατιστική | Διαγώνισμα 9-2018

Εφαρμοσμένη Στατιστική | Διαγώνισμα 6-2018

Εφαρμοσμένη Στατιστική | Διαγώνισμα 6-2017

Εφαρμοσμένη Στατιστική | Διαγώνισμα 6-2016

Εφαρμοσμένη Στατιστική | Διαγώνισμα 6-2015


Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Εφαρμοσμένη Στατιστική| ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ

Περιγραφική στατιστική. Πιθανότητα: Η έννοια της πιθανότητας και νόμοι αυτής, Δεσμευμένη πιθανότητα. Ανεξάρτητα ενδεχόμενα, Θεώρημα ολικής πιθανότητας και τύπος του Bayes. Συνδυαστική. Τυχαίες μεταβλητές: Ειδικές διακριτές και συνεχείς κατανομές μιας μεταβλητής,
Μέση τιμή και διασπορά τυχαίων μεταβλητών, Πολυμεταβλητές κατάνομές: Περιθώριες συναρτήσεις, Ανεξαρτησία τυχαίων μεταβλητών. Κεντρικό οριακό θεώρημα.
Εκτιμητική: Mέθοδος Μεγίστης Πιθανοφάνειας, Ροποεκτιμήτριες. Διαστήματα εμπιστοσύνης: Μέσος και διασπορά ενός δείγματος, Διαφορά μέσων δύο δειγμάτων και λόγος διασπορών δύο δειγμάτων. Προσεγγιστικό διάστημα εμπιστοσύνης. Έλεγχοι υποθέσεων: Μέση τιμή και διασπορά ενός πληθυσμού, Συμπερασματολογία για δυο πληθυσμούς. Χ2-έλεγχοι, Συσχέτιση, Απλή γραμμική παλινδρόμηση.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Εφαρμοσμένη Στατιστική της ΣΕΜΦΕ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.