Στον Άβακα θα βρεις εκφωνήσεις παλιών διαγωνισμάτων στη Μηχανική Ι (Στατική) της ΣΕΜΦΕ του ΕΜΠ

Μηχανική Ι (Στατική) | Διαγώνισμα 24-1-2022

Μηχανική Ι (Στατική) | Πρόοδος 06-11-2021

Μηχανική Ι (Στατική) | Διαγώνισμα 9-2021

Μηχανική Ι (Στατική) | Διαγώνισμα 15-2-2021

Μηχανική Ι (Στατική) | Πρόοδος 18-12-2020

Μηχανική Ι (Στατική) | Διαγώνισμα 31-8-2020

Μηχανική Ι (Στατική) | Διαγώνισμα 9-6-2020

Μηχανική Ι (Στατική) | Διαγώνισμα 17-2-2020

Μηχανική Ι (Στατική) | Πρόοδος 30-11-2019

Μηχανική Ι (Στατική) | Διαγώνισμα 9-9-2019

Μηχανική Ι (Στατική) | Διαγώνισμα 28-6-2019

Μηχανική Ι (Στατική) | Διαγώνισμα 31-1-2019

Μηχανική Ι (Στατική) | Πρόοδος 24-11-2018

Μηχανική Ι (Στατική) | Διαγώνισμα 2-7-2018

Μηχανική Ι (Στατική) | Διαγώνισμα 10-9-2018

Μηχανική Ι (Στατική) | Διαγώνισμα 1-2-2018

Μηχανική Ι (Στατική) | Πρόοδος 2-12-2017

Μηχανική Ι (Στατική) | Διαγώνισμα 11-9-2017

Μηχανική Ι (Στατική) | Διαγώνισμα 30-6-2017

Μηχανική Ι (Στατική) | Διαγώνισμα 31-1-2017

Μηχανική Ι (Στατική) | Πρόοδος 5-11-2016

Μηχανική Ι (Στατική) | Διαγώνισμα 12-9-2016

Μηχανική Ι (Στατική) | Διαγώνισμα 18-1-2016

Μηχανική Ι (Στατική) | Πρόοδος 7-11-2015

Μηχανική Ι (Στατική) | Διαγώνισμα 24-2-2015

Μηχανική Ι (Στατική) | Διαγώνισμα 17-7-2015

Μηχανική Ι (Στατική) | Διαγώνισμα 14-9-2015

Μηχανική Ι (Στατική) | Πρόοδος 25-1-2014

Μηχανική Ι (Στατική) | Διαγώνισμα 26-3-2014

Μηχανική Ι (Στατική) | Διαγώνισμα 6-2-2013

Μηχανική Ι (Στατική) | Διαγώνισμα 2-9-2013

Μηχανική Ι (Στατική) | Διαγώνισμα 29-2-2012


Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Mηχανική Ι (Στατική) | ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ

Εισαγωγικές έννοιες και ορισμοί. Στοιχεία διανυσματικού λογισμού. Δύναμη και ροπή: Η δύναμη ως διάνυσμα σε 2 και 3 διαστάσεις. Η ροπή ως προς σημείο και ως προς άξονα. Θεώρημα Varignon. Ισοδυναμία και αναγωγή συστημάτων δυνάμεων και ροπών. Συστήματα παραλλήλων δυνάμεων. Η έννοια της κατανεμημένης φόρτισης. Κεντρικός άξονας. Ιδιότητες επιφανειών: Επιφανειακές ροπές 1ης τάξεως. Γεωμετρικά κέντρα και κέντρα μάζας. Ροπές αδράνειας. Ισορροπία: Βαθμοί ελευθερίας κινήσεως. Σύνδεσμοι Στηρίξεις. Διάγραμμα ελευθέρου σώματος. Ισορροπία στερεού σώματος στο επίπεδο και στο χώρο. Εφαρμογή: Στοιχεία υδροστατικής. Δύναμη επί βυθισμένων επιφανειών. Φορείς: Ραβδωτοί φορείς – Δικτυώματα, Ολόσωμοι φορείς-Διαγράμματα Μ,Q,Ν,Τ. Ειδική εφαρμογή: Εύκαμπτοι φορείς-Αλυσσοειδής. Τριβή. Δυνατό έργο: Έργο και δυνατό έργο. Αρχή δυνατών έργων. Αρχή δυνατής ισχύος.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στη Μηχανική Ι (Στατική) της ΣΕΜΦΕ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.