Στον Άβακα θα βρεις εκφωνήσεις και λύσεις παλιών διαγωνισμάτων στη Μηχανική ΙΙ (Παραμορφώσιμο Στερεό) της ΣΕΜΦΕ του ΕΜΠ

Μηχανική ΙΙ (Παραμορφώσιμο Στερεό) | Διαγώνισμα και Λύσεις 14-06-2022

Μηχανική ΙΙ (Παραμορφώσιμο Στερεό) | Διαγώνισμα και Λύσεις 19-01-2022

Μηχανική ΙΙ (Παραμορφώσιμο Στερεό) | Διαγώνισμα και Λύσεις 27-08-2021

Μηχανική ΙΙ (Παραμορφώσιμο Στερεό) | Διαγώνισμα και Λύσεις 22-06-2021

Μηχανική ΙΙ (Παραμορφώσιμο Στερεό) | Διαγώνισμα 03-02-2021

Μηχανική ΙΙ (Παραμορφώσιμο Στερεό) | Διαγώνισμα 16-9-2020

Μηχανική ΙΙ (Παραμορφώσιμο Στερεό) | Διαγώνισμα και Λύσεις 6-7-2020_Α τμήμα

Μηχανική ΙΙ (Παραμορφώσιμο Στερεό) | Διαγώνισμα και Λύσεις 6-7-2020_Β τμήμα

Μηχανική ΙΙ (Παραμορφώσιμο Στερεό) | Διαγώνισμα και Λύσεις 24-2-2020

Μηχανική ΙΙ (Παραμορφώσιμο Στερεό) | Διαγώνισμα και Λύσεις 18-6-2019

Μηχανική ΙΙ (Παραμορφώσιμο Στερεό) | Διαγώνισμα και Λύσεις 2-9-2019


Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Mηχανική ΙΙ (Παραμορφώσιμο Στερεό) | ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ

Εισαγωγικές έννοιες και ορισμοί: Το συνεχές μέσο. Τάση: Η έννοια της τάσης. Ο τανυστής των τάσεων. Μετασχηματισμοί του τανυστή των τάσεων. Κύριες τάσεις. Οκτάεδρες διατμητικές τάσεις. Εξισώσεις ισορροπίας. Παραμόρφωση: Μετατοπίσεις. Παραμορφώσεις. Μικρές
παραμορφώσεις. Στερεά στροφή. Ο τανυστής των παραμορφώσεων. Μετασχηματισμοί του τανυστή των παραμορφώσεων. Κύριες παραμορφώσεις. Μέγιστη διατμητική παραμόρφωση. Εξισώσεις συμβιβαστού. Σχέσεις τάσεων-παραμορφώσεων: Γενικευμένος νόμος του Hooke. Επίδραση της θερμοκρασίας στις σχέσεις τάσεων – παραμορφώσεων. Στοιχεία γραμμικής ελαστικότητας: Το πρόβλημα της γραμμικής ελαστικότητας. Τασική συνάρτηση. Αξονικά προβλήματα: Αξονικά προβλήματα στατικώς ορισμένα και στατικώς αόριστα. Το διάγραμμα τάσεων-παραμορφώσεων. Εξιδανικεύσεις του διαγράμματος σ-ε. Επίπεδα προβλήματα. Λεπτότοιχα δοχεία πίεσης. Κύκλος Mohr σε 2-D. Η αστοχία και η πλαστική συμπεριφορά των υλικών: Η αστοχία των υλικών. Κριτήρια αστοχίας. Κριτήρια Mises -Tresca -Mohr. Πλαστική συμπεριφορά των υλικών. Πλαστική διαρροή κατά Mises. Εξισώσεις Prandtl-Reuss. Στοιχεία Μηχανικής των Θραύσεων.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στη Μηχανική ΙΙ (Παραμορφώσιμο Στερεό) της ΣΕΜΦΕ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.