Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Μηχανική των Ρευστών| Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Γενικά. Βασικές ιδιότητες ρευστών. Ιξώδες. Δυνάμεις στα ρευστά. Ισορροπία δυνάμεων. Μετρήσεις στατικής πίεσης. Δυνάμεις σε επίπεδες και καμπύλες επιφάνειες. Άνωση, ευστάθεια. Μέθοδοι Lagrange και Euler. Το πεδίο ταχύτητας και επιτάχυνσης. Γραμμές ροής, τροχιές. Ανάλυση της κίνησης. Σωματιδιακή παράγωγος. Στοιχειώδης δυναμική. Εξίσωση Bernoulli. Ολοκληρωτική ανάλυση της ροής: Σύστημα και Όγκος Ελέγχου. Το θεώρημα μεταφοράς Reynolds. Ανάλυση της ροής σε όγκο ελέγχου. Αρχή της διατήρησης μάζας, ορμής, ενέργειας. Διαφορική ανάλυση της ροής: Διαφορικές εξισώσεις. Εξίσωση συνέχειας. Εξισώσεις NavierStokes. Εξισώσεις Euler. Pοϊκή συνάρτηση και συνάρτηση δυναμικού. Πείραμα Reynolds. Αριθμός Reynolds. Διαφορές στρωτής και τυρβώδους ροής. Χαρακτηριστικά τυρβώδους ροής. Εξισώσεις τυρβωδών ροών. Μαθηματικά ομοιώματα τυρβωδών ροών. Στρωτή ροή σε κυλινδρικό αγωγό, κατανομή ταχυτήτων και πιέσεων, παροχή, μέση ταχύτητα, απώλειες φορτίου, τάσεις τριβής. Τυρβώδης ροή σε κυλινδρικό αγωγό, κατανομές ταχυτήτων και απώλειες φορτίου σε λείους και τραχείς αγωγούς. Στρωτή και τυρβώδης οριακή στοιβάδα, αποκόλληση οριακής στοιβάδας.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Μηχανική των Ρευστών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης