Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Περιφερειακή Αναπτυξη και Πολεοδομία – Χωροταξία| Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στις έννοιες, τα εργαλεία και τις μεθόδους της πολεοδομίας, της χωροταξίας και της περιφερειακής ανάπτυξης ώστε να κατανοηθούν βασικά ζητήματα που αφορούν στην οργάνωση του χώρου και στο σχεδιασμό του στις διάφορες κλίμακες. Αναλυτικά στο μάθημα αναπτύσσονται τα παρακάτω ειδικότερα θέματα κατά ενότητα: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Βασικές έννοιες οργάνωσης του περιφερειακού χώρου, περιφερειακή πολιτική και χωρική ανάπτυξη, χωροθέτηση οικονομικών δραστηριοτήτωνΧΩΡΟΤΑΞΙΑ: Χωροταξικός σχεδιασμός – χωροταξικά σχέδια, βασικές έννοιες και προσεγγίσεις του χωρικού σχεδιασμού, χωρική διακυβέρνηση και χωρικός σχεδιασμόςΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ: Αστική ανάπτυξη και πολεοδομικός σχεδιασμός, κεντρικά ζητήματα του πολεοδομικού σχεδιασμού, τα πολεοδομικά σχέδια και η ρύθμιση της αστικής ανάπτυξης, ολοκληρωμένη προσέγγιση χρήσεων γης και μεταφορών


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Περιφερειακή Αναπτυξη και Πολεοδομία – Χωροταξία του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης