Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Υδρεύσεις – Αποχετεύσεις| Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Υδρεύσεις: Ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα νερού ύδρευσης. Ανάλυση και σχεδιασμός συστημάτων ύδρευσης. Υδροληψίες. Δεξαμενές αποθήκευσης. Υδραυλικοί υπολογισμοί εξωτερικών και εσωτερικών υδραγωγείων. Αντλιοστάσια και καταθλιπτικά δίκτυα. Υλικά κατασκευής δικτύων ύδρευσης. Τεχνικά έργα. Αποχετεύσεις: Ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα αστικών λυμάτων, βιομηχανικών αποβλήτων και ομβρίων. Ανάλυση και σχεδιασμός χωριστικών και παντορροϊκών δικτύων. Υδρολογικοί υπολογισμοί δικτύων ομβρίων. Υδραυλικοί υπολογισμοί. Αντλιοστάσια και καταθλιπτικά δίκτυα αποχέτευσης. Υλικά κατασκευής δικτύων αποχέτευσης.Τεχνικά έργα.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στις Υδρεύσεις – Αποχετεύσεις του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης