Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Μηχανική του Στερεού Σώματος | Κατατακτήριες Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Εισαγωγικές έννοιες. Στοιχεία Διανυσματικού Λογισμού. Σύνθεση δυνάμεων και ροπών στο επίπεδο και στο χώρο. Στερεοστατικές εξισώσεις ισορροπίας. Είδη φορτίσεων. Φορέας και σύνθεση. Στήριξη, επίπεδοι στερεοί σχηματισμοί, αντιδράσεις. Ισοστατικοί δικτυωτοί φορείς στο επίπεδο (μόρφωση και μέθοδοι υπολογισμού). Ολόσωμοι ευθύγραμμοι δοκοί (εσωτερικά εντατικά μεγέθη και διαγράμματα M,Q,N). Απλά ισοστατικά πλαίσια (διαγράμματα M,Q,N). Ροπές επιφανειών 1ης και 2ης τάξης (κεντροειδές, ροπές αδράνειας επιφανειών). Εύκαμπτοι φορείς (σχοινιά, καλώδια, αλυσοειδής). Έργο και ενέργεια. Αρχή των δυνατών έργων. Ευστάθεια. Τριβή και εφαρμογές.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στη Μηχανική του Στερεού Σώματος της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για προετοιμασία κατατακτηρίων εξετάσεων.